Sprawdź nasze ceny

Cennik

Terapia
Manualna

230 zł

/wizyta

Terapia
Wisceralna

230 zł

/wizyta

Terapia
Cranio-Sacralna

230 zł

/wizyta